Kraft

Giấy Kraft

Giấy Kraft,Chipboard Kraft

Giấy Kraft,Chipboard Kraft

Giấy kraft, Chipboard Kraft được làm từ sợi Xen-lu-lo ( Gổ ) được xử lí với muối Na2SO4 và được tẩy...

Giấy Kraft màu trắng

Giấy Kraft màu trắng

Giấy kraft có màu trắng chuẩn được làm từ sợi Xen-lu-lo được xử lí với muối Na2SO4 và được tẩy trắng...