Công nghệ khử mực (phần 4)

a. Thiết bị quậy bột

Quậy bột nồng độ thấp không còn được sử dụng do chúng phân tán nhỏ các tạp chất. Quậy nồng độ trung bình hoặc tang trống được sử dụng chủ yếu. Quậy nồng độ trung bình có ưu điểm tách mực khỏi xơ sợi tốt hơn trong khi quậy tang trống ít làm phân rã tạp chất hơn. Tranh luận về lợi ích của 2 thiết bị vẫn còn đang diễn ra. Ở những dây chuyền có sản lượng cao (600 tấn/ngày) quậy tang trống được sử dụng. Dây chuyền có sản lượng thấp thường sử dụng thiết bị quậy gián đoạn. Nhiều cải tiến hiện nay có thiết kế quậy tang trống ngắn.

b. Thiết bị sàng và lọc ly tâm

Những nhà sản xuất có nhiều cải tiến để đạt hiệu quả trong việc loại bỏ tạp chất tốt hơn. Sàng khe tinh contoured với khe sàng nhỏ (0,15 mm thậm chí 0,1 mm), lọc ly tâm thải tạp chất nhẹ v.v… được sử dụng hiệu quả. Gần đây thế hệ sàng mới với thiết kế rotor đặc biệt có hệ thống khử flock. Thiết bị này có năng suất cao hơn ở cùng tốc độ quay rotor, xơ sợi qua sàng tốt hơn cũng như tiêu hao năng lượng thấp hơn. Các thiết kế mới tập trung vào cấu hình khe sàng, foil gạt cũng như đơn giản hóa giai đoạn sàng.

c. Tuyển nổi

Thiết bị tuyển nổi ngày nay khác hẳn với thiết kế ban đầu. Các nhà cung cấp đề nghị thiết bị có hiệu quả tuyển nổi cao, mất mát xơ sợi thấp. Các ống phun thiết kế mới, bọt được rửa ngược chiều để giảm thất thoát bột. Gần đây thiết bị tuyển nổi dạng cột xử lý nhiều dòng được nghiên cứu. Nhiều lợi ích như độ chọn lọc cao, chiếm ít không gian, dễ tự động hóa, giá thành đầu tư, vận hành và bảo dưỡng thấp.

d. Hóa học

Xà phòng của axit béo được sử dụng rộng rãi để trợ tuyển nổi . Các tiến bộ được thực hiện ở lĩnh vực chất collector tổng hợp tương thích với điều kiện hóa lý và nguyên liệu ở phân xưởng khử mực. Hóa chất này được sử dụng với mức dùng thấp hơn so với xà phòng. Chất hoạt động bề mặt không diện tích (sử dụng một mình hoặc trong nhũ tương với xà phòng) được dùng ở giai đoạn hồ quậy để tăng khả năng tách mực khỏi xơ sợi. Sau đó, xà phòng được bổ sung trước giai đoạn tuyển nổi để gom các hạt mực.

e. Khử mực trung tính

Nhiều nghiên cứu cố gắng phát triển hóa chất hoạt động trong môi trường trung tính, giảm phát sinh COD. Đối với phần lớn các loại giấy (hỗn hợp giấy báo và tạp chí hoặc giấy văn phòng), môi trường trung tính cho hiệu quả khử mực kém (chủ yếu do mực tách khỏi xơ sợi kém hơn) so với môi trường kiềm tính. Hiện nay khử mực trong môi trường kiềm yếu gần trung tính được quan tâm nhiều.

f. Công nghệ vi sinh

Một vài cải thiện trong việc tách mực khỏi xơ sợi bằng enzyme được ghi nhận. Trong quy mô công nghiệp, enzyme đã được sử dụng cho giấy sản xuất từ bột hóa. Thay thế công nghệ kiềm tính bằng công nghệ trung tính có enzyme được cho là có tính kinh tế và hiệu quả trong việc khử mực và đóm bẩn. Phụ thuộc vào hỗn hợp enzyme được chọn, kết quả tách mực và hiệu quả tuyển nổi đạt tốt. Đối với nguyên liệu sản xuất từ bột cơ, việc sử dụng enzyme vẫn còn hiếm và cần nhiều tiến bộ hơn nữa trong kết quả nghiên cứu để công nghệ này có thể được áp dụng rộng rãi.

g. Quá trình

Chất lượng bột DIP được cải thiện một bước lớn (tăng độ trắng và độ sạch) trong những năm gần đây. Đó là do dây chuyền DIP sử dụng nhiều giai đoạn khử mực hơn. Việc kết hợp nhiều giai đoạn khử mực với điều kiện hóa chất và công nghệ khác nhau cho phép xử lý nhiều loại nguyên liệu có tính chuyên biệt (ví dụ như mực flexo).

h. Xử lý nước công nghệ

DAF được sử dụng rộng rãi để xử lý nước công nghệ của dây chuyền khử mực. Các hạt keo, mực được loại bỏ để giảm sticky và tăng độ trắng. Nhược điểm của công nghệ này là giá thành hóa chất cao để có thể hoạt động hiệu quả. Biện pháp hiệu quả để loại bỏ các chất keo và cấu tử hòa tan là cô đặc bột và sử dụng hiệu quả quá trình rửa ngược dòng. DAF ở dòng tuần hoàn nước trắng máy giấy hoạt động hiệu quả hơn ở dây chuyền khử mực.

i. Kiểm soát quá trình

Kiểm soát độ trắng khó thực hiện do độ trắng của bột DIP phát triển theo mức độ tách mực nhiều hơn mức dùng hóa chất tẩy. Tuy nhiên một chương trình kiểm soát độ trắng (hoặc kiểm soát hàm lượng mực) được áp dụng. Hệ thống này đã giảm chi phí hóa chất tẩy một cách hiệu quả. Các tạp chất có trong bột như sticky, giấy vụn, đốm bụi, tàn mực có thể được đo đạc bằng kỹ thuật quét hình ảnh. Đầu đo đốm bụi và đốm mực nhỏ online đã được sử dụng. Ví dụ kiểm soát quá trình phân tán nóng có thể tiết kiệm năng lượng và cải thiện chất lượng bột. Hiệu quả phân tán tăng lên cùng với năng lượng sử dụng tuy nhiên điều đó đồng thời giảm độ trắng bột. Thiết bị đo lượng đốm bụi được lắp đặt ở đầu ra của thiết bị phân tán nồng độ cao sẽ tối ưu hóa việc sử dụng thiết bị phân tán.

Thiết bị đo tàn mực online cũng đã được ứng dụng.

Xu hướng kiểm soát quá trình sàng lọc có hiệu quả trong việc tăng chất lượng bột và giảm thiểu dòng thải.

Click xem tiếp: Công nghệ khử mực (phần cuối)

Bài viết bởi: Admin-Vietapaper.vn

You may also like...

Pin It on Pinterest

Share This