Công nghệ khử mực (phần 2)

– Dây chuyền khử mực kết hợp kết hợp nhiều kỹ thuật như đã nói ở phần trước. Số giai đoạn khử mực phụ thuộc vào loại giấy tái chế và yêu cầu chất lượng thành phẩm.

– Đồ thị biểu diễn hàm lượng mực trong bột và độ trắng của bột cho ta hình dung mức độ mực cần được loại bỏ.

cong nghe khu muc 8

– Để sản xuất bột thành phẩm cuối cùng, một thông số quan trọng là chi phí đầu tư và chi phí vận hành.

– Các nhà máy cũ chỉ gồm một giai đoạn khử mực cố gắng sử dụng loại giấy đã được phân loại, trong khi đó những nhà máy mới thiết kế sử dụng hai hoặc ba giai đoạn khử mực để chế biến giấy loại có chất lượng thấp hơn. Có sự khác biệt giữa nhà thiết kế Châu Âu và Bắc Mỹ. Ở Châu Âu, công chúng dễ dàng chấp nhận chất giấy có độ trắng thấp và lượng đốm mực trong khi thị trường Nhật Bản và Bắc Mỹ thì nhạy cảm hơn. Bột tái chế phải có chất lượng gần tương đương với bột nguyên thủy.

– Ở Châu Âu, máy quậy gián đoạn nồng độ cao hoặc đánh bột tang trống được sử dụng. Máy phân tán được bố trí ở cuối dây chuyền hoặc trước giai đoạn khử mực sau như thiết kế gần đây. Do hạn chế trong việc sử dụng nước, thiết bị cô đặc hoặc lọc đĩa được sử dụng nhiều hơn là thiết bị rửa.

– Ở Nhật Bản, công nghệ đặc trưng bao gồm tháp ngâm và thiết bị đánh bột. Công nghệ này ban đầu nhằm mục đích giảm tiếng ồn và tránh tiêu thụ điện giờ cao điểm. Kéo dài thời gian ủ bột trong môi trường kiềm tăng khả năng phân tách xơ sợi với nhau và với tạp chất như mực, plastic. Thiết bị phân tán được bố trí ở đầu hoặc giữa dây chuyền để tăng lượng mực tách khỏi xơ sợi cũng như điều chỉnh kích thước mực cho phù hợp với tuyển nổi.

a. Dây chuyền khử mực một giai đoạn thông thường

Hình sau mô tả cơ bản dây chuyền này thường được sử dụng để khử mực cho giấy báo. Tuy nhiên đây là thiết kế của 15 năm trước. Ngày nay, phần lớn nhà máy sử dụng dây chuyền có 2 giai đoạn khử mực.

cong nghe khu muc 9

Giấy tái chế được đánh rã trong quậy nồng độ trung bình 15% – 18%. Sau pha loãng, sàng thô loại bỏ tạp chất lớn như plastic, giấy bền ướt. Lọc ly tâm nồng độ cao được sử dụng để loại bỏ cát sạn. Sàng lỗ và sàng khe vận hành ở nồng độ 4%. Sau đó bột được pha loãng tới nồng độ 1 – 1,4% để cho tuyển nổi.

Như đồ thị trước đã nêu, giả sử có 2% hàm lượng mực trong bột, cần thiết phải loại bỏ 75% lượng mực này bằng tuyển nổi để đạt độ trắng cần thiết cho làm nguyên liệu giấy báo. Sau tuyển nổi bột có thể được pha loãng thêm tới nồng độ 0,7% cho giai đoạn lọc ly tâm (lọc nặng và lọc nhẹ). Giai đoạn sàng tinh dạng khe được tiến hành sau đó. Thiết bị cô đặc được sử dụng. Bột sau đó được phân tán, tẩy trắng, và sử dụng cho máy giấy.
b. Tuyển nổi và rửa cho sản xuất bột nguyên liệu cho giấy tissue

Chất độn cần được loại bỏ bằng phương pháp rửa. Có thể bố trí 2 giai đoạn rửa, ở trước và sau giai đoạn phân tán. Giai đoạn tuyển nổi thứ hai được sử dụng để loại bỏ thêm đốm bẩn. Thiết bị DAF được sử dụng để xử lý nước công nghệ.

cong nghe khu muc 10

c. Dây chuyền khử mực nhiều giai đoan cho sản xuất nguyên liệu chất lượng cao cho giấy in

Quá trình khử mực hai giai đoạn ban đầu được sử để tăng hiệu quả loại sticky. Ví dụ, giai đoạn đầu không sử dụng hóa chất, nhiệt độ thấp để loại bỏ các tạp chất không phải mực. Môi trường trung tính sẽ giảm thiểu phân rã tạp chất, nâng cao hiệu quả tách loại chúng bằng sàng lọc. Một công nghệ khác có giai đoạn hai ở môi trường axit tính nhằm kết tủa sticky và loại bỏ chúng bằng sàng lọc.

Công nghệ khử mực 2 giai đoạn được sử dụng rộng rãi để sản xuất bột độ trắng cao và không đốm mực. Phân tán và tẩy có tác dụng tốt đến tách mực khỏi xơ sợi do đó thường được áp dụng trước giai đoạn khử mực thứ hai.

Ngày nay, tất cả các nhà cung cấp thiết bị đều đề nghị dây chuyền khử mực nhiều cấp với nhiều giai đoạn sàng, lọc ly tâm (lọc nặng, lọc nhẹ), tuyển nổi, 2 hoặc 3 giai đoạn tẩy trắng, 1 hoặc 2 giai đoạn phân tán, 2 thiết bị DAF chuyền xử lý nước. Tuy nhiên, sự cần thiết của thiết bị DAF ở giai đoạn khử mực đầu nhiều khi không rõ ràng. Vẫn còn nhiều tranh luận trong vấn đề này.

Do chi phí năng lượng tăng cao, xu hướng hiện nay là lắp đặt thiết bị phân tách sớ trước phân tán để chỉ thực hiện phân tán phân đoạn sớ dài có lượng đốm bụi tập trung cao hơn.

Để sản xuất giấy LWC, một giai đoạn nghiền (để nghiền xơ sợi thô, dài của TMP) được sử dụng ở cuối chu trình và đôi khi một giai đoạn rửa được sử dụng để kiểm soát độ tro.

cong nghe khu muc 11

cong nghe khu muc 12

Xem tiếp: Những khó khăn của công nghệ khử mực (phần 3)

Bài viết bởi: Admin-VietApaper.vn

You may also like...