Công nghệ khử mực in (phần 1)

1. Những bước chính trong công nghệ khử mực

a. Quậy bột

– Trong quá trình quậy bột, xơ sợi được tách khỏi các phụ gia bổ sung trong quá trình in ấn và gia công. Nhiều loại thiết bị có thể được sử dụng như: quậy nồng độ thấp, quậy nồng độ trung bình, quậy tang trống. Việc lựa chọn thiết bị dựa trên các thông số bao gồm hiệu quả tách xơ sợi, năng lượng tiêu thụ và các yếu tố như:

· Động lực tách xơ sợi

· Giảm thiểu phá vỡ các tạp chất để có thể loại bỏ chúng hiệu quả. Vì lý do này, thiết bị deflaker không được sử dụng trong phân xưởng khử mực

· Tách mực khỏi xơ sợi một cách hiệu quả

· Hóa chất (Kiềm, sodium silicate và xà phòng) được sử dụng trong giai đoạn quậy bột để cải thiện việc tách mực khỏi xơ sợi cho dù xu hướng gần đây sử dụng công nghệ trung tính. Peroxide cũng được sử dụng trong giai đoạn này để giảm hiện tượng độ trắng bột giảm trong môi trường kiềm.

b. Tách loại tạp chất

– Tạp chất được tách loại khỏi xơ sợi dựa trên sự khác biệt về tính chất:

· Khác biệt về kích thước: tạp chất nhỏ hơn xơ sợi có thể tách loại bằng phương pháp rửa, tạp chất có kích thước lớn, nếu chúng cứng, có thể được tách loại bởi phương pháp sàng.

· Khác biệt về tỷ trọng: Nếu tạp chất đủ lớn và có tỷ trọng khác 1 có thể được loại bỏ bằng lọc ly tâm. Những thiết bị lọc ly tâm này được thiết kế chuyên biệt để loại tạp chất nặng và tạp chất nhẹ.

· Khác biệt về đặc tính bề mặt: Tuyển nổi có thể loại bỏ các tạp chất có tính kỵ nước. Chất hoạt động bề mặt tổng hợp hoặc xà phòng được sử dụng để tập trung hạt mực và tăng hiệu quả tuyển nổi.

Công nghệ khử mực in 1

c. Sàng

Phương pháp sàng tách loại tạp chất bằng cách giữ chúng trên bề mặt sàng trong khi xơ sợi đi qua khe hoặc lỗ sàng. Sàng có thể tách loại các tạp chất lớn và cứng như nhựa, giấy có bền ướt, v.v…

Công nghệ khử mực in 2

d. Lọc ly tâm

Ở lọc ly tâm, chuyển động quay được tạp ra bởi dòng vào vuông góc. Lọc ly tâm sẽ chuyển các tạp chất nặng (cát, sạn, kim loại) hơn xơ sợi ra phía ngoài trong khi những tạp chất nhẹ (hotmelt, chất dính, plastic) sẽ chuyển vào tâm của vòng xoáy.

Lọc ly tâm cỡ lớn vận hành ở nồng độ cao là 5%, trong khi lọc ly tâm cỡ nhỏ vận hành ở nồng độ thấp hơn là 0,7% – 1%.

Công nghệ khử mực in 3

e. Tuyển nổi

Tuyển nổi loại bỏ các tạp chất kỵ nước (chủ yếu là các hạt mực) bằng cách gắn chúng vào các bóng khí và đưa chúng lên bề mặt. Chất trợ tuyển nổi được sử dụng để cải thiện quá trình gắn các hạt mực vào bóng khí. Ngày nay, nhiều thiết bị tuyển nổi được thiết kế để cải thiện quá trình hòa trộn khí và loại bỏ bọt.

Công nghệ khử mực in 4

f. Rửa

Phương pháp rửa loại bỏ các tạp chất có kích thước nhỏ ra khỏi xơ sợi bởi nước. Tính chất ưa nước của các tạp chất này ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả tách loại. Các thiết bị cô đặc sử dụng trong dây chuyền khử mực luôn có hiệu ứng rửa.

Nhiều loại thiết bị hoạt động ở nồng độ khác nhau với hiệu quả rửa khác nhau được sử dụng. Phương pháp rửa được sử dụng để loại bỏ chất độn, các hạt keo trong nước, các loại mực bị phân tán quá nhỏ. Phương pháp rửa thích hợp cho việc loại bỏ mực in flexo khi kích thước nhỏ của hạt mực làm cho hoạt động tuyển nổi không hiệu quả.

cong nghe khu muc 5

g. DAF

Thiết bị DAF được sử dụng để xử lý nước công nghệ của phân xưởng khử mực. Mục đích chính là loại bỏ chất độn, mực, các hạt dạng keo có trong nước tách ra từ giai đoạn rửa hoặc cô đặc.

Công nghệ khử mực in 6

h. Phân tán

Thiết bị phân tán được sử dụng rộng rãi trong dây chuyền khử mực. Mục đích chính là phân tán các tạp chất, các đốm mực tới kích thước nhỏ hơn mức mắt thường có thể nhận biết được. Các chất dính hotmelt cũng được phân tán nhỏ để tác động có hại của chúng được giảm thiểu. Tuy nhiên một số chất dính từ các loại băng dính hoặc các loại giấy nhãn ít có khả năng phân tán.

Thiết bị phân tán thường được kết hợp với hóa chất tẩy. Ở điều kiện này, hóa chất tẩy dễ dàng được trộn đều với bột ở nồng độ cao. Sự kết hợp này cũng có hiệu quả rất tốt với hiện tượng tách lượng mực còn lại khỏi xơ sợi tạo điều kiện tách loại chúng bởi giai đoạn tuyển nổi sau.

Công nghệ khử mực in 7

Công đoạn phân tán trong Công nghệ khử mực in

i. Nâng cấp, tẩy trắng

Một vài biện pháp công nghệ được sử dụng để nâng cấp bột. Thông thường, các chỉ tiêu cơ lý không cần yêu cầu cao nên giai đoạn nghiền có thể được bỏ qua. Độ trắng bột là chỉ tiêu quan trọng và giai đoạn tẩy được sử dụng. Hydrogen peroxide (oxi hóa) và sodium hydro sulfite (hoặc FAS) (khử) được sử dụng rộng rãi trong tẩy bột khử mực.

Peroxide ở điều kiện giàu oxi hoặc ozon ở áp suất cao được sử dụng để tẩy bột khử mực từ bột hóa độ trắng cao.

j. Khử mực giai đoạn sau

Để sản xuất bột khử mực có chất lượng cao hoặc để sử dụng giấy loại có chất lượng xấu hơn, giai đoạn khử mực thứ hai thường được sử dụng. Một số công nghệ còn áp dụng nhiều hơn hai giai đoạn khử mực. Giai đoạn khử mực sau vẫn là tuyển nổi, rửa, sàng lọc. Thiết bị phân tán được sử dụng nhằm tăng khả năng tách và điều chỉnh kích thước hạt mực tăng hiệu quả tách loại mực ở giai đoạn khử mực thứ 2.

Xem tiếp: Công nghệ khử mực (phần 2)

Bài viết bởi: Admin-Vietapaper.vn

You may also like...

Pin It on Pinterest

Share This